Razem budujemy przyszłość

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Razem budujemy przyszłość

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

WIEDZA DOŚWIADCZENIE PROFESJONALIZMEko Logika
Fundacja Edukacji Ekologicznej

Fundacja Eko Logika powstała w 2013 roku w celu prowadzenia edukacji ekologicznej i obywatelskiej. Dążymy do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne i aktywizacji do działań służących jego ochronie. Propagujemy ekologiczną żywność, odnawialne źródła energii, nowe ekologiczne technologie, zdrowy styl życia, społeczną odpowiedzialność w biznesie oraz ochronę środowiska zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju. Naszą misję wypełniamy poprzez działania i programy realizowane w szerokim, wielosektorowym partnerstwie, gdyż jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami możemy działać bardziej skutecznie i dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Nasze Cele

http://eko-logika.eu/wp-content/uploads/2020/02/icon1-160x160.png

Propagowanie idei rozwoju gospodarczego Polski poprzez promocję polskich produktów rolno-spożywczych, w tym produktów ekologicznych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie ochrony środowiska, ochrony zasobów wodnych i zasobów naturalnych, energii odnawialnej, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

Prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania postaw i propagowania działań sprzyjających rozwojowi społecznemu związanemu z szeroko pojętą ochroną środowiska i ekologią
http://eko-logika.eu/wp-content/uploads/2020/02/icon4-160x160.png

Wspomaganie inicjatyw społecznych i samorządowych w dziedzinach edukacji proekologicznej oraz inspirowanie działań w kierunku szkolenia proekologicznego

Popularyzacja idei segregacji odpadów, ich maksymalnego wykorzystania oraz zagospodarowania surowców wtórnych w nowatorskich procesach produkcyjnych

Promowanie aktywności fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki w społeczeństwie oraz propagowanie zdrowego stylu życia
http://eko-logika.eu/wp-content/uploads/2020/02/icon3-160x160.png

Organizowanie szkoleń warsztatów i konferencji na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ekologii a w szczególności w zakresie produkcji i promocji ekologicznej żywności, utylizacji odpadów i szeroko rozumianego recyclingu

Doradztwo w zakresie propagowania alternatywnych, ekologicznych źródeł energii, opracowywania i wdrażania nowych proekologicznych technologii

Organizowanie, prowadzenie i zlecanie badań i analiz naukowych w celu tworzenia nowych ekologicznych technologii
http://eko-logika.eu/wp-content/uploads/2020/02/icon2-160x160.png

Aktywizowanie społeczności lokalnych na rzecz ochrony środowiska naturalnego

Promocja dobrych praktyk w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska

Promocja transferu innowacyjnych technologii i rozwiązań ze świata nauki do świata biznesu

Inicjowanie i wspieranie partnerstw sektora publicznego, prywatnego, badawczo-rozwojowego oraz społecznego w kraju i zagranicą.

Nasze cele

http://eko-logika.eu/wp-content/uploads/2020/02/icon1-160x160.png

Propagowanie idei rozwoju gospodarczego Polski poprzez promocję polskich produktów rolno-spożywczych, w tym produktów ekologicznych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie ochrony środowiska, ochrony zasobów wodnych i zasobów naturalnych, energii odnawialnej, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

Prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania postaw i propagowania działań sprzyjających rozwojowi społecznemu związanemu z szeroko pojętą ochroną środowiska i ekologią
http://eko-logika.eu/wp-content/uploads/2020/02/icon4-160x160.png

Wspomaganie inicjatyw społecznych i samorządowych w dziedzinach edukacji proekologicznej oraz inspirowanie działań w kierunku szkolenia proekologicznego

Popularyzacja idei segregacji odpadów, ich maksymalnego wykorzystania oraz zagospodarowania surowców wtórnych w nowatorskich procesach produkcyjnych

Promowanie aktywności fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki w społeczeństwie oraz propagowanie zdrowego stylu życia
http://eko-logika.eu/wp-content/uploads/2020/02/icon3-160x160.png

Organizowanie szkoleń warsztatów i konferencji na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ekologii a w szczególności w zakresie produkcji i promocji ekologicznej żywności, utylizacji odpadów i szeroko rozumianego recyclingu

Doradztwo w zakresie propagowania alternatywnych, ekologicznych źródeł energii, opracowywania i wdrażania nowych proekologicznych technologii

Organizowanie, prowadzenie i zlecanie badań i analiz naukowych w celu tworzenia nowych ekologicznych technologii
http://eko-logika.eu/wp-content/uploads/2020/02/icon2-160x160.png

Organizowanie szkoleń warsztatów i konferencji na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ekologii a w szczególności w zakresie produkcji i promocji ekologicznej żywności, utylizacji odpadów i szeroko rozumianego recyclingu

Doradztwo w zakresie propagowania alternatywnych, ekologicznych źródeł energii, opracowywania i wdrażania nowych proekologicznych technologii

Organizowanie, prowadzenie i zlecanie badań i analiz naukowych w celu tworzenia nowych ekologicznych technologii

Nasze projekty

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Nasi Partnerzy

UPEBI

upebi logo

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI) jest organizacją zrzeszającą firmy związane z biogazem i biometanem, która od 2012 roku skutecznie działa na rzecz rozwoju branży biogazowej i biometanowej w Polsce.

UPEMI

upemi logo

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) jest organizacją dbającą o interesy gospodarcze zrzeszonych firm i producentów rolnych, udziela swoim członkom wszechstronnej pomocy merytorycznej i prawnej. Unia reprezentuje interesy swoich członków wobec władz publicznych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Kadra kierownicza

WIESŁAW RÓŻAŃSKI

Wiesław Różański

Ukończył Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu na kierunku zarządzanie i marketing. W latach 1998-2006 pełnił funkcję prezesa zarządu w Stowarzyszeniu Rzeźników i Wędliniarzy RP.

NEWSLETTER

Zapisz się na Newsletter by otrzymać bieżące informacje o planowanych szkoleniach

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMIFundacja Edukacji Ekologicznej
Eko Logica

NIP: 5213652516
KRS: 0000471161
REGON: 146794640

Adres
Ul. Solec 18
00-410 Warszawa, Polska
Kontakt
tel. / +48 606 228 859
fax / +48 22 695 52 72
Email
biuro@eko-logika.eu
Nasza lokalizacjaGdzie nas znaleźć?
BĄDŹ NA BIEŻĄCOEko logika w Social Media
Eko Logika
Fundacja Edukacji Ekologicznej
BĄDŹ NA BIEŻĄCOEko logika w Social Media

Copyright by Eko logika Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright by Eko logika Wszystkie prawa zastrzeżone.